Woensdag 19 februari

Huisdienst Lindenhof

Op woensdag 19 februari gaat ds. A.B. Vroomans voor in een huisdienst in de Lindenhof. Deze dienst waarin het Heilig Avondmaal wordt gevierd begint om 14:30 uur.