Zondag 18 oktober

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. H.M. Habekotté, Maasdijk Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. L.W. den Boer, Sliedrecht Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. M.J. van Oordt, Doopdienst Kerkomroep Oude Kerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. N.M. Tramper, Zeist Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. P. Wilbrink
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
16:30 Vierhoven Vierhovenkerk Taizéviering
10:00 Immanuël De Wipmolen mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Lutherse Kerk pastor G. Ruijl
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 ds. W. Smit
de Bieslandhof Bieslandhof
Joriskapel locatie St. Jorisweg
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: Kerk in Actie of Project 1027; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06     Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven