Zondag 17 januari

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. C.L. de Rooij, Rotterdam Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. M.A. van den Berg, Groot Ammers Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. W.J. Dekker, Amersfoort Kerkomroep Marcuskerk Youtube
17:00 Mattheüs Marcuskerk dr. J.A. van den Berg, Amersfoort Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude mw. ds. M. Brok
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
09:15 Immanuël Sacramentskerk mw. J. Sneep-Oorbeek Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische dienst
Dienst voor doven zie:http://www.doofenkerk.nl/
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
10:00 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: Diacone, Jessehof; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven