Woensdag 17 december

Huisdienst Stefanna

Op dinsdag 17 december gaat ds. M. Visser voor in een huisdienst in Stefanna. Deze dienst, waaraan het Stefannakoor medewerking verleent, begint om 10:30 uur.