Week van Gebed voor Eenheid

Week van Gebed voor Eenheid

In de week van 17 tot 24 januari is er elke dag een viering die telkens door meerdere kerken wordt georganiseerd. De vieringen zijn live te volgen. De links zullen geplaatst worden zodra die beschikbaar zijn. Alle doordeweekse diensten beginnen om 19:30 uur. De dienst van 17 januari begint om 09.15 uur; die van  zondag 24 januari begint om 18.30 uur. Meer info ook op www.raadvankerkendelft.nl

Zondag 17 januari RK Sacramentskerk, PGD Immanuël www.rkdelft.nl
Maandag 18 januari PGD Vierhoven, PGD Mattheüs, RK Adelbertparochie YouTube
Dinsdag 19 januari RK Raamstraatparochie, PGD Hof van Delft, ABC Kerk Delft
Woensdag 20 januari Vrijzinnig Delft, PGD Binnenstad-Vrijenban, Oud-Katholieke Kerk, Ev. Lutherse Gemeente, PGD Maranatha
Donderdag 21 januari Ev. Gemeente Morgenstond, Vergadering van Gelovigen
Vrijdag 22 januari Chr. Geref. Kerk, Geref. Kerk vrijgemaakt
Zaterdag 23 januari Engelstalig: ICF Delft, Redeemer Int. Church, RCCG Mount Zion
Zondag 24 januari Slotviering onder auspiciën van de Raad van Kerken