Zondag 16 oktober

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Oude Kerk ds. D. Verboom Kerkomroep Oude Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof nog onbekend Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. H.G. van der Ziel, Waarder Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
10:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. P.C.H. Kleinbloesem, Goudswaard Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Mattheüs Marcuskerk
ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude  ds. A. Hoyer
10:00 Hof van Delft Vierhoven Immanuël Vierhovenkerk ds. C.S. der Nederlanden, gezamenlijke viering i.v.m. presentatie ZWO project Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
16:30 Vierhoven Vierhovenkerk Taizéviering
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 pastor T. Meijknecht oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 dhr. W. Smit, zie:doofenkerk
19:00 Bieslandhof Bieslandhof nog onbekend Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 ds. A. Nap, Soest Dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkedan (RK), Zie iscdelft
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: Werelddiaconaat (KiA/Project 1027); 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500