Zondag 23 februari

Eerste Lijdenszondag, alle vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. ds. B. Lamain, 't Woudt
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bethlehemkerk dhr. R.F.J. Strengholt thema-leerdienst
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. J.A.C. Olie doopviering
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. J.A.J. Pater, Noordwijk
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. M.J. van Oordt
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M. van Duijn, Zeist
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. C.M. Geels
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe doopviering
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
09:30 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. B.M.H. van Drongelen oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Vierhovenkerk zaal 9 J.A. Jongeneel
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. F.A. van Helden
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping ds. J. Henzen, Wateringen dienst van Woord en Gebed
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkadan
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand

1e collecte: diaconie, The Mall; 2e collecte: pastoraat en eredienst