Zondag 16 december

Derde Advent, alle vieringen

19:00 Oude Kerk mw. ds. C.S. der Nederlanden A festival of Lessons and Carols
10:00 Binnenstad-Vrijenban Oude Kerk ds. A.B. Vroomans
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof ds. B. Schoone, Poeldijk
10:00 Maranatha Marcuskerk ds. L. de Wit, Putten viering Heilig Avondmaal
17:00 Maranatha Nieuwe Kerk ds. A.J. Post, Het Harde dankzegging
10:00 Mattheüs Nieuwe Kerk ds. C. van Duijn viering Heilig Avondmaal
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. C. van Duijn voortzetting en dankzegging
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude mw. ds. T. Geels
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. H.J.K. Vaartjes
9:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. R. van den Berg dienst van Schrift en Tafel
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 ds. R. Kopmels oecumenische viering
10:00 Dienst voor doven Rehobothkerk, R’dam W. Smit
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof ds. B. Schoone, Poeldijk
Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
10:00 Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping pastoraatsgroep Woord- en Communieviering
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 pater Avin Kunnekkadan
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. A.S. van der Lugt

1e collecte: diaconie (Stichting Present Delft); 2e collecte: verschillende wijkactiviteiten