Zondag 23 augustus

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. J.Henzen, Wateringen Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof geannuleerd
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J. Belder, Harskamp Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.A. Post, Stavenisse Kerkomroep Marcuskerk Youtube
17:00 Mattheüs, Maranatha is te gast Oude Kerk ds. E. van den Ham, Zoetermeer Kerkomroep Oude Kerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. A. Lang
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. F.A. van Helden Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C. Muusse
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 geen viering
Dienst voor doven geannuleerd
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof geannuleerd Kerkomroep Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen viering
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 geannuleerd
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. H.J. Roosenbrand Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven