Dinsdag 16 april

Huisdienst Stefanna en avondgebeden

10:30 Stefanna ds. M. Visser Paasviering/ Huisdienst
19:30 Binnenstad-Vrijenban/ Maranatha / Mattheüs / ICF Oude Kerk dhr. R. Strengholt vesper
19:30 Hof van Delft/Evangelisch-Luthers Hofkerk ds. F.A. van Helden/ liturgiecommissie
19:30 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D.M. Knibbe avondgebed
19:30 Immanuël De Wipmolen dhr. I. de Jong