Donderdag 13 mei

Hemelvaartsdag, alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

09:30 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk mw. prop. B. Broeren Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
09:30 Mattheüs, Maranatha is te gast Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk YouTube
09:30 Hof van Delft, Evangelisch-Luthers Hofkerk bijzondere wandeldienst
09:30 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. D.M. Knibbe Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist

1e collecte: Diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500