Zondag 12 juli

Alle vieringen met de locaties en hoe deze vieringen thuis bij te wonen zijn.

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. A.B. Vroomans Kerkomroep Nieuwe Kerk , Facebook, Youtube
Doopdienst
19:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk dhr. R.F.J. Strengholt Kerkomroep Nieuwe Kerk , Facebook, Youtube
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube Viering Heilig Avondmaal
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube Viering en danzegging Heilig Avondmaal
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Marcuskerk Youtube
Doopdienst
19:00 Mattheüs Marcuskerk Prof. Dr. G. van den Brink, Woerden Kerkomroep Marcuskerk Youtube
15:00 Vrijzinnig Hervormden Nieuwe Kerk mw. ds. T. Geels Afscheidsdienst
10:00 Hof van Delft Hofkerk mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl 
Viering Heilig Avondmaal
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. G.C. van der Kamp Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
Viering Heilig Avondmaal
10:00 Immanuël De Wipmolen dhr. I. de Jong Kerkomroep Wipmolen
10:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk dhr. C.J. Muusse
Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4
Dienst voor doven
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof mw. ds. C.S. der Nederlanden Kerkomroep Bieslandhof
mogelijk gaat deze viering niet door
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5 conferentiekamer, 5e verdieping
Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager

1e collecte: diaconie, een landelijk doel dat door de eigen wijkgemeente is gekozen; 2e collecte: pastoraat en eredienst

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.

IBAN NL37 RABO 0373 7366 06

Diaconie Protestantse Gemeente Delft

met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop. 

Geven