Zondag 11 april

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk ds. B. Schoone, Poeldijk Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. D.C. Floor, Ede
ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen
Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk YouTube
10:00 Mattheüs Marcuskerk ds. E. van den Ham, Zoetermeer,
Ds. M.J. van Oordt, voorbereiding Heilig Avondmaal
Kerkomroep Marcuskerk YouTube
17:00 Mattheüs Marcuskerk ds. M.J. Tekelenburg, Monster Kerkomroep Marcuskerk YouTube
09:30 Vrijzinnig Hervormden Lutherse Kerk mw. ds. M. Brok Zoom
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. M. Visser Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. D. Schiethart Kerkomroep Vierhovenkerk YouTube
10:00 Immanuël De Wipmolen ds. M. van der Laan Kerkomroep Wipmolen kerkdienst gemist
16:00 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 mw. ds. P. de Nooy oecumenische dienst, Zoom
Dienst voor doven zie www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg geen dienst
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
11:30 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 ds. T.S. Smit, zie ook www.iscdelft.nl
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, YouTube

1e collecte: The Mall; 2e collecte: pastoraat en eredienst; facultatieve deurcollecte voor missionaire activiteiten in de binnenstad.

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06 Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven

Er is een fout opgetreden

Er is een fout opgetreden

Tijdens het laden van deze pagina is er iets misgegaan. Wij zijn op de hoogte gebracht van de fout en proberen deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Error 500