Zondag 1 november

Alle vieringen met de locaties en met informatie over het thuis bijwonen van deze vieringen

14:30 Nieuwe Kerk dhr. R.F.J. Strengholt Zoekdienst
10:00 Binnenstad-Vrijenban Nieuwe Kerk prop. W. Koudijs, Zeist Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube
19:00 Binnenstad-Vrijenban Bieslandhof
10:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. J.A.C. Olie Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
17:00 Maranatha Bethlehemkerk ds. R.W. van Mourik, Alblasserdam Kerkomroep Bethlehemkerk Youtube
10:00 Mattheüs Oude Kerk ds. M.J. van Oordt Kerkomroep Oude Kerk Youtube
19:00 Mattheüs Marcuskerk ds. A.J. Kunz, Katwijk Kerkomroep Marcuskerk Youtube
10:30 Vrijzinnig Hervormden Abtswoude ds. M.F.C. Junte Gedachtenisdienst en viering Heilig Avondmaal
10:00 Hof van Delft Hofkerk ds. F.A. van Helden, gedachtenisdienst Kerkomroep Hofkerk, www.hofkerk-delft.nl
10:00 Vierhoven Vierhovenkerk ds. M. Visser, gedachtenisdienst Kerkomroep Vierhovenkerk Youtube
10:00 Immanuël Sacramentskerk ds. D.M. Knibbe, gedachtenisdienst Kerkomroep Wipmolen
09:30 Evangelisch-Luthers Evangelisch Lutherse Kerk ds. T.S. Smit dienst van Schrift en Tafel
11:15 Kerk aan het Noordeinde Noordeinde 4 mw. ds. R. Oldenboom oecumenische dienst
10:00 Dienst voor doven Herv. Kerk Bergschenhoek Een dienst kan gevolgd worden op:
www.doofenkerk.nl
19:00 de Bieslandhof Bieslandhof
10:00 Joriskapel locatie St. Jorisweg mw. ds. M. Onderwater, geestel. verz. GGZ Delfland
Reinier de Graaf Reinier de Graafweg 5
10:00 Int. Student Chaplaincy Raamstraat 78 geen opgave
12:30 ICF Delft Nieuwe Kerk ds. J. Slager Kerkomroep Nieuwe Kerk, Youtube

1e collecte: diaconie; 2e collecte: pastoraat en eredienst; deurcollecte voor Kerk in Actie of voor de GZB

In plaats van een bijdrage in de collectezak kunt u een gift overmaken op de rekening van de diaconie.
IBAN NL37 RABO 0373 7366 06     Diaconie Protestantse Gemeente Delft
met vermelding: datum dienst, wijkgemeente, en verdeling over doelen.

U kunt ook via onze webshop geven door te klikken op de onderstaande knop.
Geven