Kerkzijn in tijden van corona

Kerkzijn in tijden van corona

Tot 1 juni zullen er geen kerkdiensten worden gehouden in de kerkgebouwen van de Protestantse Gemeente Delft, op de manier zoals dat gebruikelijk is. Het is natuurlijk wat onverwacht dat in moeilijke omstandigheden juist ook kerken hun deuren sluiten. De besmettelijkheid van het coronavirus vraagt echter om uitzonderlijke maatregelen. Omdat we niettemin ook in deze omstandigheden naar elkaar willen omzien, gesteund door Woord en gebed, zal de Protestantse Gemeente Delft op verschillende manieren toch proberen het Woord en de lofzang te laten klinken: digitaal of per mail. Houd daarom altijd de informatievoorziening van uw eigen kerkelijke gemeenschap of van het kerkgebouw in uw buurt in de gaten om te weten welke mogelijkheden er geboden worden.