Links

Via de links hiernaast vindt u adressen, telefoonnummers en verwijzingen naar email-adressen en/of websites.

Diaconale Links

Centrale Diaconie
Hulpverzoeken of doorverwijzing
Interkerkelijk Stadsdiaconaat
Interkerkelijk Sociaal Fonds
Johanniter Hulpverlening Delft

Organisatie

Evangelist
Centrale ZWO Commissie
Centrale Missionaire Commissie
Protestants Kerkblad Delft

Dienstverlening

Kerkwebradio
Kerkelijk bureau
Webmaster

Bijbel en liedboek

Statenvertaling
NBV vertaling
Psalmen 1773
Gezangen 1938