De Protestantse Gemeente te Delft

Van harte welkom op de website van de veelkleurige Protestantse Gemeente te Delft!
‚ÄčOf u nu voor het eerst langskomt of al bekend bent met onze site, wij hopen dat u in beide gevallen vindt wat u zoekt.
Wij zijn als Protestantse Gemeente te Delft overigens niet alleen 'online' te vinden, ook persoonlijk willen we graag iets voor u betekenen. Kom dus gerust eens langs op zondag in één van onze vieringen. Of tijdens één van de vele bijeenkomsten en activiteiten door de week. Deze vindt u onder andere bij de afzonderlijke wijkgemeenten; gemeentebrede actualiteiten vindt u in de nieuwssectie hieronder.  
In haar verscheidenheid heeft de Protestantse Gemeente te Delft veel te bieden! Deze website biedt u een voorproefje. 

Bijbel

Tekst van de dag

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Mattheüs 13:44

Bijzondere dienst op Aswoensdag

Aswoensdag

Op woensdag 10 februari start officieel de Veertigdagentijd met Aswoensdag. In deze veertig dagen voor Pasen (of lijdenstijd) staan we stil bij het lijden van Jezus Christus dat uiteindelijk heeft geleid tot Zijn kruisiging en vervolgens tot Zijn bevrijdende opstanding op de Paasmorgen.

Op deze Aswoensdag vindt er, net als vele voorgaande jaren, een bijzondere viering plaats van wijkgemeente Vierhoven en de Rooms-katholieke Sint Ursulaparochie. De drie vaste onderdelen zijn: het verbranden van de palmpasentakjes, het lezen uit Joël 2, 2 Korinthe 5 en Matteus 6, en het opleggen van de as waarbij gezegd wordt: ‘Gedenk o mens dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren.’ Dit jaar lezen we wél uit Matteus 6 (de verzen 1-6 en 16-18), maar de overige klassieke lezingen worden vervangen door een lezing uit ‘Laudate si’ van Paus Franciscus. Die titel verwijst naar het zonnelied van Franciscus van Assisi: ‘Geprezen zijt gij broeder zon ….. ‘ In de brief vraagt de Paus om te komen tot een ‘aandachtig leven dat leidt tot soberheid.’

De viering begint om 19.30 uur in de Adelbertkerk aan het Minervaplein, en wordt geleid door pastor J. Boer, broeder E. Metz (ofm) en ds. M. Visser.

Over ons

Visie en missie

De gezamenlijke basis van waaruit wij Protestantse Gemeente in Delft willen zijn is verwoord in de Kerkorde van de PKN en herkennen wij in het gezamenlijk geloof dat God, onze Schepper, in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (2 Kor.5:19). Vanuit dat geloof willen wij gemeente van Jezus Christus zijn, in deze tijd, in de stad Delft, daarmee ruimte en richting biedend aan hen die op zoek zijn naar God.

Lees meer over onze visie en missie ›