De Protestantse Gemeente te Delft

Van harte welkom op de website van de veelkleurige Protestantse Gemeente te Delft!
‚ÄčOf u nu voor het eerst langskomt of al bekend bent met onze site, wij hopen dat u in beide gevallen vindt wat u zoekt.
Wij zijn als Protestantse Gemeente te Delft overigens niet alleen 'online' te vinden, ook persoonlijk willen we graag iets voor u betekenen. Kom dus gerust eens langs op zondag in één van onze vieringen. Of tijdens één van de vele bijeenkomsten en activiteiten door de week. Deze vindt u onder andere bij de afzonderlijke wijkgemeenten; gemeentebrede actualiteiten vindt u in de nieuwssectie hieronder.  
In haar verscheidenheid heeft de Protestantse Gemeente te Delft veel te bieden! Deze website biedt u een voorproefje. 

Bijbel

Tekst van de dag

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

Mattheüs 13:44

diaconie en kerk

Jaarrekeningen liggen ter inzage

Voor de zomer heeft de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Delft de jaarrekeningen 2015 goedgekeurd van zowel de kerk als de diaconie. Beide bevatten geen grote verrassingen. Voor de kerk geldt dat de lasten gedaald zijn, maar de collecte-opbrengsten ook. Daartegenover staat dat de vaste vrijwillige bijdragen (actie Kerkbalans) mooi op peil blijven. Voor de diaconie geldt dat er een groot aantal projecten gerealiseerd kon worden en dat desondanks het jaar met een positief resultaat kon worden afgesloten. Dit positieve resultaat zal eveneens ten goede komen aan diaconale projecten. Een samenvatting van beide jaarrekeningen staat in het Protestants Kerkblad Delft, editie 13 van 16 juli. De volledige jaarrekeningen liggen ter inzage op het Kerkelijk Bureau aan de Menno ter Braaklaan 2. 

Op dit moment is het kerkelijk bureau alleen open op de ochtenden: woensdag, donderdag en vrijdag in verband met vakanties.

Over ons

Visie en missie

De gezamenlijke basis van waaruit wij Protestantse Gemeente in Delft willen zijn is verwoord in de Kerkorde van de PKN en herkennen wij in het gezamenlijk geloof dat God, onze Schepper, in Christus de wereld met Zichzelf verzoende (2 Kor.5:19). Vanuit dat geloof willen wij gemeente van Jezus Christus zijn, in deze tijd, in de stad Delft, daarmee ruimte en richting biedend aan hen die op zoek zijn naar God.

Lees meer over onze visie en missie ›